mình chia sẻ với ae cách boot chíp spd 6531 bằng cap c0m p-05b của box volcano.không phải hàn rx,tx
1.chọn connect
2.chọn detect
3.chọn auto select cable dòng dưới chọn other charge pin rồi chọn detect tiếp theo chọn set pinout ok
4.chọn spd chọn sc 6531 only
5.chọn read imei&read password bấm run và đây là kết quả.con này ae đọc kỹ nha không là khó đó đôi điều muốn chia sẻ vì lần đầu gặp cũng làm rất nâu mới được.khi biết rồi thì 5ph là ok!...

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]