Mình nhận máy mất boot , repai boot bằng riff box xong up lại rom gốc bị mất imei 000000000 , bác nào gặp & làm pan này rồi chỉ mình vs/:)/:)


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]