LongCaGSM 0907685453 nhận unlock, mở mạng, bẻ khóa, giải mã, mở khóa điện thoại Sony Xperia Z1 Z1f Z Z2 Z1s T3 Z2a E1 M2 T2 Ultra xách tay về.

- Unlock bằng phần mềm, code chính hãng và đặc biệt không tháo máy.
- Trong quá trình unlock, quý khách ngồi xem trực tiếp và chờ lấy máy.
- Có thể mở mạng từ xa không cần giữ máy
- Giá - Phí dịch...

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]