con này hàng sản xuất cho thị trường china ko có tiếng việt , anh em có rom giúp dùm em , em cám ơn trước ak !!![Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]