[Chia sẻ] rom gốc lg G3 + MTK 6572


Rom gốc lg g3 chíp mtk 6572 cứu máy khi máy bị lỗi phần mềm cheo logo hoặc các lỗi pm khác ok.

Link rom : [Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]


Pass giải nén : khuongduystore
[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]][Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]][Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]

Xem thêm : [Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]