các bac giúp e vs nay e nhận con s5360 tất cả đều bt
mỗi cái là phìm hôm liệt với ấn khóa phím hàn hinh thi máy bao
không thể chup ảnh màn hình:cần chú ý
đã flash thay phím nguon vân no ok


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]