Nhằm hỗ trợ tối đa cho anh em kỹ thuật, nay lập ra thread này!
Anh em nào cần Edit tiếng việt máy trung quốc (non android nhé, [Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]] [Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]) chip MTK, Speadtrum..có hỗ trợ edit.

Post file lên đây em sẽ cố gắng edit hộ trong thời gian sớm nhất!

Anh...

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]