Samsung G130H Tiếng Việt 4.4.2 No Root:



Samsung Galaxy Young 2 Duos G130H Tiếng Việt Edited Stock Rom



G130H Tiếng Việt Share File



G130H Hard Reset Không Mất Tiếng Việt



G130H Tiếng Việt Edited - Ổn Định - Mượt Mà - Ít Hao Pin



Link G130H Tiếng Việt No Root:



[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]



P/S: link share trong 7 ngày




Pass: minh_tri_bk


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]