[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]

Máy nhái zin giống i9100
Vừa test 1 em ok . Bác nào dính xương hú em up file cho nhé
File 528mb nên ngại úp quá
:big_smile:

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]