Samsung G130H Tiếng Việt 4.4.2 No Root:
Samsung Galaxy Young 2 Duos G130H Tiếng Việt Edited Stock Rom
G130H Tiếng Việt Share File
G130H Hard Reset Không Mất Tiếng Việt
G130H Tiếng Việt Edited - Ổn Định - Mượt Mà - Ít Hao Pin
Link G130H Tiếng Việt No Root:
[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]

P/S: link share trong 7 ngày
Pass: minh_tri_bk[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]