Samsung G130H Tiếng Việt 4.4.2 No Root:

Samsung Galaxy Young 2 Duos G130H Tiếng Việt Edited Stock Rom

G130H Tiếng Việt Share File

G130H Hard Reset Không Mất Tiếng Việt

G130H Tiếng Việt Edited - Ổn Định - Mượt Mà - Ít Hao Pin

Link G130H Tiếng Việt No Root:

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. ]

P/S: link share trong 7 ngày

Pass: minh_tri_bk[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]