galaxy s2 bị dính tai nghe . gỡ chân vẫn bị dính .ai có sơ đồ tai nghe cho em xin với ạ. đo thì vẫn thấy nó thông.chả bek bị cái gì :( .


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]