như tiêu đề anh em nào có bản ROM chuẩn cua samsung E 160s cuả Hàn Quốc cho mình xin với đang cần gấp . Thanks ae nhiu :D


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]