Em nhận máy nokia asha 200 bị chạm mass . kiểm tra thì bị chập tụ ở đường đèn . gở ra hết chạm mass nhưng không có đèn màn hình . đo áp 13v va 3,7 v không có . nhờ anh em giúp với ah


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]