galaxy S2 plus I9105 build rom tiếng việt no root ổn định ver 4.2.2 1 file tar.md5 flash qua odin nhanh chóng an toàn nhá
link: [Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]
(mem trên 30 đ cứ gạch pass sẽ nằm trong inbox)
[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]...

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]