em nhận cây lu 520 khách báo không rơi nước va đập gì vẫn dùng bình thường chỉ mất cảm biến gia tốc xoay màn hình . cảm biến ánh sáng và cảm biến tiệm cận vẫn hoạt động
em đã flash về 8.0 vẫn not done lên 8.1 vẫn not done
tháo main ra vẫn đẹp lung linh chưa sửa chữa gì vệ sinh khò nóng vẫn not done
dòng này ít va chạm nên chưa biết cách sử lý vì em cũng không biết cảm biến gia tốc nó nằm ở phần nào đọc sơ đồ thì chỉ thấy cụm cảm biến ánh sáng và tiệm cận thôi
mong các bác giúp với thanks!


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]