Máy khách unlock rot làm ngon lành mở z3x lên wife efs ko để ý chọn nhầm N900w8 bây giờ máy mất S/N đã làm lại unlock ok có sóng gọi bình thường chỉ vào wifi là reset keu máy vào chế độ factory mode.buồn ngồi reset lại giờ bắt đăng nhập samsung account luôn ko vào trong được anh em có cách giải quyết xin chỉ giúp e cám ơn nhiều.

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]