em nhận con x2-00 trong tình trạng bật nguồn lên trắng xong lạ mất nguồn ngay. em nó đã bi rơi nước. thư thay ic màn nhưng không done.ai gặp qua xin giúp.thanks ae nhiều.


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]