Mình nhận máy treo táo đã làm ok rồi Nhưng giờ không có tiếng việt
Anh em giúp mình với


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]