như tiêu đề e nhận cây 6120c liệt fim gọi fim ok và fim tùy chọn đã thay ic fim dùng được 1 tý lại liệt tháo ra đo thông mạch ok trở kháng ok thay mấy con ic rùi vẫn vậy xin ae cho y kiến .thanks all


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]