như tiêu đề máy bị tình trạng mất sóng báo tìm kiếm và đòi kết nối với itunes để khôi phục. mình tiến hành RT em nó lên 7.1.2 máy dính 3194 mình nối mass vượt lổi nhưng khi chạy xong không thể ACTIVE đươc... lúc đầu kiểm tra máy không thấy IMEI . WIFI vẩn tốt. anh em làm qua giúp minh với thanks !


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]