Như tiêu đề ae nào có help phát.Thanks!

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]