như tiêu đề máy bị chủ nhân phi vào tường vỡ màn hình mình đẫ thay màn lên bt nhưng lại mất mic đã thay mic khác ko được tổng trở ở chân mic dưới main ko có ae nào làm rồi xin giúp đỡ thank !


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]