đầu tiên là thx anh linhbs hướng dẫn em sữa tool. máy N7105T khách bị treo và muốn lên ver mới nhất nên lên 4.3 sẵn build lại rom cho có luôn tiếng việt và remove cái Knox đi vì nhìn nó ứa gang quá. 1 file tar up qua odin nhanh gọn
link: [Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]
pass: inbox mem có trên 50đ hoặc 30 bài viết
vài pic minh hoạ:...

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]