em nhận 1 con 101 nguồn báo lên bình thường mà đến màn hình em đã thay màn đo các chân màn đều bt ai jup e voi


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]