ae ai pit cách activer iphone 5 lock nhật sim ghep ios 8.0.2 khách mang đến có cả sim và máy kêu mình activer bằng sim ghép chưa làm bao jo nên mình nhờ ae làm qua rồi hướng dẫn thanks all


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]