Em thấy M-horse có firmware v-04,v05,v06 file flash giữa chừng failed ,file thì ok chạy ok hết lại lỗi Camera
E lượm lặt được file V08 đã full fix.Share cho ACE 4rum cần.
thanks+ max mark cho ACe cần.thanks mọi người đã đọc bài[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]
link update:[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]