Việt hóa trên nền rom gốc,Thêm CHPlay vào máy
Hardreset không mất tiếng Việt
Xóa bỏ bớt app China và đổi Logo khởi động China luôn

...

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]