Alcatel P310A Thêm tiếng việt thành công- Giống 5020T v.v..

Ai đã làm qua các dòng Alcatel khó chịu như Alcatel 5020T thì biết độ chua của nó, Bài viết việt hóa Mod thinh182009 đã có chia sẽ việt hóa những con các apk nằm lung tung,If fail từ vòng gửi xe....chịu khó 1 xíu kết hợp với tool Clubgsm 6.0 pro của Tuấn Kiệt .Team clubgsm đã làm thành công . gặp anh em có kèo mà mạnh dạn ngâm cứu nhe..Quan trong nhất backup APK gốc lại đề phòng bất trắc không có file mà chạy

Một vài hình ảnh về con này

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]
[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]
[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]
[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]
[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]
[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]
[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]
[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]

Xem thêm tại : [Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]
ClubGsm.Vn : Forum Chuyên Kỷ Thuật ĐTDĐ