em mới nhận một em 8262 DUOS máy bị mất đèn màn hình gọi đến vẫn ok nhưng màn hình đen thui em tháo máy ra kiểm tra thì thấy phần đèn bị ô xy hóa em đa vệ sinh sạch sẽ thay em 6 chân mà vẫn không hết , không có sơ đồ mong anh em giúp thanks


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]