Chia sẻ iphone 4 mất sóng do đứt mạch ngầm

Máy mất sóng và chạm mấy cụ làm theo trình tự của bác này nhé


Xem + đọc tìm hiểu và học hỏi là mau lên lé vờ lắm
nhận cây ip4 mất sóng, tưởng ngon ai ngờ tháo main ra thấy làm bét tè lè nhè rồi!
ko biết mình có đủ level làm nổi ko thôi thì nhận đại 1 củ biết đâu gặp may? [Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]
- bắt đầu đo đạc thấy áp 3G_PA_VCC bị chạm, gỡ u11_rf với mấy con tụ loanh quanh ra vẫn ko hết, tiếp tục lật mặt sau ra gỡ mấy con công suất 3G ra xem sao, gỡ tới con U20_RF ra thì hết chạm - ngon tập 1 [Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]


-nghĩ bụng chắc là có lúa rồi đóng con 1 U11_RF vào bật máy lên kiểm tra! vẫn ko có sóng, đo lại thì L93_rf ko có ap iếc gì cả.
thay u1_rf vẫn vậy, đo thì con fl3_rf đứt, nối tắt lại đo thì ap iếc ô kê, lại mật máy lên, vẫn đang tìm kiếm! [Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]

-tiếp tục đục cpu gsm ra đóng lại, vẫn tình trạng cũ, vô lý quá, đo lại cẩn thì thì phát hiện bị đứt đường 3G_DCDC_EN, đường SYS_CLK_EN ok, mặc dù chân ko đứt tức là bị đứt ngầm.

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]

- cẩn thận câu dây từ chân J2 của U9_RF tới điểm XW12_RF (nó ăn vào chân b2 của U11_RF nhé), xong đóng con x-gold với con regu lại.
-ráp máy lại thử phát xem sao, áp iếc ô kê rồi ko lẽ ko có sóng?

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]

-kết quả : tuyệt vời sóng sánh ngon lành!nguồn bài viết : [Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]!