Lâu nay bận quá trả chia sẻ gì nay có tý gọi là tý kèo hiếm gặp cho ace khi gặp kiếm lúa cho nhanh :D

Galaxy R E170k lỗi cuộc gọi đến ,nhắn tin đi tin đến không được >:)

Từ bàn phím điện thoại nhập (319712358 =>Password 774632) rồi làm theo hình bên dưới :-*
[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]][Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]