như tiêu đề mình nhận cây 3gs 4.1 8g khách muốn lên 6.1.6 ae xem dùm imei này có lên dược không 012762005738795 .thanks all


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]