nay e nhan con 4s rơi nước e đã vệ sinh tất cả ok mỗi cái bệnh la cắm sặc thi lên pin vèo vèo
rút sặc ra la báo pin yêu sập nguồn
e đã thay pin ui vẫn k đk
có thớt nào đi ngang qua giup e vs
:)


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]