chưa từng làm bệnh này. máy hàng xách tay cửa hàng. bỏ trưng bày lâu ngày nó sinh bệnh hỏng mất cảm ứng. mình đã thay cảm ứng mới rồi mà ko dc .seach gu gồ thì ko có chút thông tin gì về phần cứng .. ACE ai đã làm qua bệnh này giúp mình 1 tay với . đây là chút hình ảnh main em nó
[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]