Nhờ anh em giúp
có cây ss 7580 mất rung loa mic bình thường trở kháng đo tại tiếp xúc vẫn có- thay rung mới not ok
Bác nào có sơ đồ hặc đã làm qua xin giúp đỡ


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]