Như tiêu đề ; em cần các bác dúp ic audio sky 830l và 830s nó nằm ở vị trí nào và ic audio a830l a830s có dùng chung không em cám ơn các bác trước nhe


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]