do sơ ý,nạp tiếng việt cùng ver mà do máy dính KNOX nên xảy ra lỗi,
giờ nạp ver mới nhất là NC2 cũng không được, hiện fw upadte kies,
vẫn vào download mode ok. xin nhờ anh em cao thủ cứu giúp, xin cảm ơn nhiều

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]