Nhận con máy của anh cửa hàng đẹp trai chạy từa lưa mà ime và bb vẫn gởi bên kia,xà quằng 1 hơi thì cũng ok ,dạo nầy ế mà lấy có 10k khó quá ah em ơi...​

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]