anh em nào biết rồi xin chém nhẹ tay... [Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]] em làm con công xuất thay nó 3 con chuẩn luôn mà not ok...
sau đó thay mấy con tụ gần công xuất not ok..thay thêm con tụ lọc nua not ok.. bục quá làm lai chân cpu ....done luon


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]