e vừa nhận cây N7105t nạp tiếng việt lên google seach có file nhưng amin a linhs có pass khi giải nén,a nào có pass giải nén file này cho mình với cảm ơn rất nhiều
đây là link [Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]