máy flash ok k báo lỗi gì mở nguồn chỉ sáng đèn phím rồi sụp, màn hình tối thui. đã đóng lại u , thay dao động, thạch anh vẫn vậy ae nào đã gặp qua pan này rồi xin giúp . cảm ơn nhiều


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]