như tiêu đề anh em nào có rom com máy 5830d tiếng việt cho em xin nhé.
em cảm ơn trước nhé![Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]