Như tiêu đề có bác nào biết lỗi này là lỗi gì không ạ? Em chưa gặp tình trạng này bao giờ ạ.
[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]