ae nào có cho e xin file ạ,mong ae tư vấn con này unlock con này,trong tay có OCTOPUS mà k biết có chơi con này được k ae ai làm rồi xin giúp

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]