E chạy pm cho con 2700, đang chạy thì mất điện.giờ bật k lên gì,chạy lại thì không đc,kẹp đồng hồ thì k dao động. Bật nút nguồn kim treo 0.2A.các bác cứu e với


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]