Mới nhận em LG G2 D802 giật mh đã vệ sinh up rom các kiểu not ok
ae ai gặp qua chỉ đường cho thằng em giúp với ạ
thank ae

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]