như tiêu đề anh em ai có rom s4 e300l và e300s fix all cho mình xin với.up rom gốc cũng có tiếng việt nhưng bàn phím vãn có ký tự hàn bán khó quá.anh em ai có up cho mình xin với link trên google hỏng hết rùi .thanks all anh em trước

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]