em nhận 1 cây ip4 rớt từ lầu 2 xuống chấn thương sọ não,máy hay tự động reset tưởng bị bisi mở ra đo thì trở triếc đầy đủ 4 chân,kẹp thẳng 2 đầu vào bộ nguồn vẫn vậy,gà iphone quá mong các pro giúp đỡ kiếm chút lúa,thanks all chúc anh em 1 ngày làm việc hiệu quả.

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]