lumia 520 hao nguồn, kẹp nguồn tre0 2a , bật nguồn nóng ic nguồn , được 1 lúc nóng quá tự tắt, đã đóng lại chân ic mà vẫn vậy, a e giúp mình với

- - - Updated - - -

giúp e với


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]